SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Rượu men bắc, men lá.

Liên Hệ

50.000 VNĐ

Măng khô

280.000 VNĐ

Cây Mật Gấu

50.000 VNĐ

Nấm Linh Chi

1.200.000 VNĐ

ĐẲNG SÂM RỪNG

220.000 VNĐ

RƯỢU TÁO MÈO

350.000 VNĐ

LẠP XƯỞNG

350.000 VNĐ

TÁO MÈO TƯƠI

35.000 VNĐ

MẬT ONG RỪNG 50%

240.000 VNĐ

GẠO SÉNG CÙ

28.000 VNĐ

22.000 VNĐ

ẾCH ĐẠI GIA

1.000.000 VNĐ

GÀ ĐEN

200.000 VNĐ

LỢN CẮP NÁCH

100.000 VNĐ

TÁO MÈO KHÔ

100.000 VNĐ

HẠT GIỐNG TÁO MÈO

2.000.000 VNĐ

NHÀ HÀNG DÙ LƯỢN KHAU PHẠ

ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PƠ MU

NHÀ NGHỈ HOMESTAY

NHÀ HÀNG DÙ LƯỢN KHAU PHẠ